Camper keuring

Wat kunt u verwachten

 

Voor campers geldt dezelfde keuringsplicht als voor gewone bedrijfsauto’s en personenauto’s. Een van onze gecertificeerde keurmeesters kijkt dan of uw camper nog voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van verkeersveiligheid en milieu. Een van de eisen is dat een aanwezige gasfles deugdelijk bevestigd moet zijn. 

Voor een camper hebben wij altijd extra aandacht. Er wordt niet dagelijkse mee gereden, waardoor  de kans bestaat dat er dingen vast gaan zitten. Zien wij iets tijdens de keuring aan de camper en dit is geen afkeur punt of advies punt zullen wij dit altijd even met u bespreken. Wel geven wij het advies, om voordat u op vakantie gaat, een vakantie controle uit te laten voeren. 

Wat moet u weten?

Rijdt de camper op benzine? Dan is de eerste verplichte APK na vier jaar en vanaf dan om de twee jaar. Na acht jaar moet de camper jaarlijks worden gekeurd. 

Rijdt u op diesel of LPG? Dan start de APK-plicht na drie jaar en is de keuring jaarlijks. 

Het bepalen van de APK categorie van uw camper is afhankelijk van het gewicht waarvan uitgegaan moet worden. 

Wanneer er bij “Voertuigsoort” staat vermeld: “Personenauto”, dan moet u uitgaan van het gewicht vermeld bij “Massa ledig voertuig”.

Indien er bij “Voertuigsoort” staat vermeld: “Bedrijfsauto”, dan moet u uitgaan van het gewicht vermeld bij “Toegestane maximum massa”.

Indien het gewicht waarvan uitgegaan moet worden 3.500 kg of minder is, dan valt uw camper in de categorie APK2. Indien het gewicht waarvan uitgegaan moet worden meer dan 3.500 kg is, dan valt uw camper in de categorie APK1. 

Wilt u niet op het allerlaatste moment uw APK-keuring regelen? Dat hoeft niet, want u kunt uw voertuig al vanaf 2 maanden vóór de APK-vervaldatum opnieuw laten keuren. De nieuwe APK-vervaldatum blijft dan hetzelfde, plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van hoe vaak uw voertuig gekeurd moet worden). U hoeft het voertuig de volgende keer dus niet 2 maanden eerder te keuren.

Voertuigen van 30 jaar of ouder moeten eens per twee jaar een APK uitvoeren.

Voertuigen van voor 1960 hoeven geen APK-keuring meer te hebben.

Overige diensten

Naast het keuren van campers bieden wij nog veel meer services aan. 

Export dienstverlening

Voor keuring

Aankoop-
keuring

Vakantie controle

APK +